ชลบุรี หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชลบุรี หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ชลบุรี Ø
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164539 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 104056

ตำแหน่งงานว่างคลังสินค้าและระบบ

ตำแหน่งงานว่างคลังสินค้าและระบบ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ++

งานประจำ : 15,000 บาท ++ ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
- ตรวจนับสินค้าและแยกประเภท
- จัดทำเลขบาร์โค้ด ตามสูตรโครงสร้างบาร์
- คีย์สินค้าเข้าระบบ
- แปะบาร์โค้ด
- ขนย้ายและจัดเรียงเข้าชั้นวาง
- กวาดถูทำความสะอาดร้าน

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 104057

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ++

งานประจำ : 15,000 บาท ++ ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
- เข้าเครื่องแคชเชียร์ รับเงินสด ทอนเงิน
- เขียนบิลเงินสด
- ขายสินค้าที่ตนดูแล
- กวาดถู ทำความสะอาดร้านหางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 104918

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนคุมงาน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
ควบคุมงานก่อสร้าง,ตรวจเช็คงานผู้รับเหมา,เคลียร์ shop drawing และ ประสานงานระหว่างวิศวกรและผู้รับเหมา
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 104919

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ดูแลตรวจสอบความถูกต้องหน้างาน และแกไขปัญหาหน้างาน
เคลียร์ shop และประสานงานกับผู้รับเหมา
จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 114976

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงอาคาร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
ดูแล-ซ่อมบำรุงอาคารอพาร์ทเม้นท์
จัดทำรายงานการซ่อมและประสานงานกับผู้จัดการและแม่บ้าน
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118801

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ CAD CAM

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ CAD CAM

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชลบุรี
1 สามารถเขียนโปรแกรม CAD CAM (Master Cam UG NX) ทำ 2D. และ 3D ได้ ป้อนเครื่อง CNC Machining center หรือเขียน G-code
- Set up เครื่องและ tools ได้เป็นอย่างดี
2 สามารถอ่านแบบ (Drawing) และปฏิบัติตามได้
3 สามารถเขียนขั้นตอนการทำงาน
4 ตรวจสอบใบสั่งงานและแบบก่อนผลิต
5 ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในการแก้ไขปัญหางาน New หรืองานซ่อม
5 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน
6 มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CNC
7 สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้ เช่น ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ,โปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ
8 ดูแลรัก
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 118802

ตำแหน่งงานว่างPlanning Production Control (ฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต)

ตำแหน่งงานว่างPlanning Production Control (ฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ชลบุรี
1. วางแผนและควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ตรวจสอบความถูกต้องของขบวนการผลิต
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
4. สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118803

ตำแหน่งงานว่างIT สารสนเทศ

ตำแหน่งงานว่างIT สารสนเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ชลบุรี
- นำเสนอและอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยไม่ตกกระแส ของ Boyatech
- ดูแลจัดทำ Content เพื่อนำเสนอข้อมูล / Program งานต่างๆ ของบริษัท
- ออกแบบกราฟิก แบบ Info Graphic และตรงตามความต้องการของบริษัท
- ทำแอปพิเคชั่นที่สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน
- จัดทำและปรับปรุงแคตตาล็อกและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของบริษัท
- พัฒนา Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
- ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาเรียบเ
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118804

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานต่างประเทศ : ตามโครงสร้างของบ ชลบุรี
1. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
2. โทรศัพท์และนัดหมายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ติดต่อประสานงานหน่ายงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. จัดทำเอกสารต่าๆ
5. ติดต่อประสานงานต่างประเทศ โต้ตอบจดหมายได้
6. ทำรายงานการประชุม, ทำงานในแต่ล่ะวันแล้วแต่นายสั่ง เป็นงานเลขานุการโดยตรง
7. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า/ดูแลงาน Admin ที่เกี่ยวของกับ Office ทุกอย่าง รวมทั้งอุปกรณ์ในสำนักงานด้วย
8. รับ-ส่ง E-mail
9. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ
10. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118806

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx บาท+คอมมิชชั่น+

งานประจำ : 1x,xxx บาท+คอมมิชชั่น+ ชลบุรี
1. นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่และเก่า ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ตลาดและลูกค้า ตลอดจนข้อมูลการขาย
3. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน
4. ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ตัดเฉือนโลหะ
5. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118807

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช ชลบุรี
Sales Engineer (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
- รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด
- มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนเอง
- วางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้า เตรียมข้อมูลลูกค้า สินค้าสาธิต อธิบายงานได้
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบขอซื้อ เป็นต้น
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่ เข้าแนะนำตัว แนะนำบริษัท และสินค้าแก่ลูกค้าใหม่ วิเคราะห์ศักยภาพและติดตามงานของลูกค้าใหม่
- เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวของตลาด เ
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 120107

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ชลบุรี
1. ดูแลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
2. สรุปภาษีซื้อ-ขาย ของแต่ละเดือน
3. ทำใบเสนอราคา
4. ทำใบเสร็จรับเงิน
5. ออกใบกำกับภาษี
6. ทำใบสำคัญรับ-จ่าย
7. การรับเช็ค-จ่ายเช็ค
8. การบันทึกบัญชี
9. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 123639

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
บริการลูกค้าหน้าร้าน
จัดสินค้าและตรวจนับ สินค้า ขาเข้า-ขาออก
ดูแลคลังสินค้า ให้พร้อมขาย


หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 123640

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการขาย งานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการขาย งานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไปตามตกลง

งานประจำ : 18000 ขึ้นไปตามตกลง ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
ติดต่อขายสินค้า ตามหน่วยงาน ในเขตชลบุรี ระยอง

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 123641

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12000-14000หรือตามความส

งานประจำ : 12000-14000หรือตามความส ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยบัญชี
เดินเอกสารธนาคาร
บันทึกใบกำกับภาษี ซื้อ-ขาย
และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 123642

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ ตาม

งานประจำ : ตามความสามารถ ตาม ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
ขึ้นสินค้าและขับไปส่งลูกค้าถึงหน้างาน ขับรถหิน-ทรายป้อนโรงงานผลิต
ขับรถรับของจากโรงงานเข้าบริษัท
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 123643

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ/บัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ/บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12000ขึ้นไปหรือตามค

งานประจำ : 12000ขึ้นไปหรือตามค ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
ติดต่อคู่ค้า เจรจาต่อรอง และงานธุรการจัดซื้อ ตรวจสอบสินค้า
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 123644

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแบกปูนซิเมนต์ถุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแบกปูนซิเมนต์ถุง

งานประจำ : เงินเดือน เหมาจ่ายตามจำนวน

งานประจำ : เหมาจ่ายตามจำนวน ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
แบกปูนซิเมนต์เข้าตามหน่วยงาน ร้านค้า
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 123645

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14000-20000

งานประจำ : 14000-20000 ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
จัดทำงานบัญชีแยกประเภทและปิดงบการเงิน
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 123647

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9000-14000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 9000-14000 หรือตามตกลง ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
ขายสินค้า และออกพบลูกค้า ตามไซด์งานต่างๆ หรือร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย
หาลูกค้านอกพื้นที่
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : วันนี้

หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี