ชลบุรี หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชลบุรี หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ชลบุรี Ø
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 708 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101198

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสรรหาว่าจ้าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสรรหาว่าจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
-งานสรรหา-ว่าจ้างพนักงานรายวัน
-สัมภาษณ์งาน/ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับพนักงานที่เป็นสัญชาติพม่า
-จัดทำเอกสาร( ภาษาพม่า)
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101197

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝึกอบรม (TRAINING)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝึกอบรม (TRAINING)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
-จัดทำเอกสารฝึกอบรมพนักงาน
-ฝึกอบรมพนักงาน
-เข้าร่วมฝึกอบรมระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101199

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ผลิตสินค้า ได้ตามspacของลูกค้า
2.ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.งานอื่นๆที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101163
เลขที่ประกาศ : 100924

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ชลบุรี เมืองชลบุรี คลองตำหรุ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099970

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการขายรถใช้แล้วหนองอ้อ-จ.ราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการขายรถใช้แล้วหนองอ้อ-จ.ราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
บริหารงานภาพรวมในเรื่องของยอดขายรถใช้แล้ว วางแผนการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกระตุ้นยอดขาย ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีม บริหารทีมขายให้ทำงานตามเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 17 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099650

ตำแหน่งงานว่างผู้ดูแลงานด้าน Web Application (PHP Laravel, React)

ตำแหน่งงานว่างผู้ดูแลงานด้าน Web Application (PHP Laravel, React)

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
ติดต่อประสานงาน
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099570

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถซ่อมเคลมประกัน - สำนักงานใหญ่ (อ.บางละมุง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถซ่อมเคลมประกัน - สำนักงานใหญ่ (อ.บางละมุง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
รับรถลูกค้า เพื่อนำรถเข้าซ๋อม ตามที่ลูกค้าแจ้ง
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099165

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิค ประจำสาขา กทม.

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิค ประจำสาขา กทม.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
_ออกแบบงานป้าย, กราฟฟิค 2D และ 3D
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099169

ตำแหน่งงานว่างพนักงานด้านการตลาดทั่วไปและการตลาดONLINE (ทำงานในออฟฟิศ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานด้านการตลาดทั่วไปและการตลาดONLINE (ทำงานในออฟฟิศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
อออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆของบริษัท
ออกแบบป้าย+กราฟฟิค 2D และ3D
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099045

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา/Civil

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา/Civil

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099148

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 15000-30000

งานประจำ : 15000-30000 ชลบุรี
บริหารจัดการ ระบบภายในบริษัท
ดูแลงานให้เรียบร้อย และมีการพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้น ดูแลพนักงานในเรื่องของหน้าที่และลดการผิดพลาดให้น้อยที่สุด

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 25 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098079

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor (สาขานนทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor (สาขานนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000

งานประจำ : 15,000 - 25,000 ชลบุรี
-ดูแลและควบคุมทีมขายให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทฯกำหนด
-อบรมและฝึกสอนพนักงานขายในทีมของตนเอง
-สำรวจตลาดและตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098076

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 30,000 บาทข

งานประจำ : รายได้รวม 30,000 บาทข ชลบุรี
- ควบคุมและบริหารทีมขายของสาขา
- มีศิลปะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
-ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- มีประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภคและบริโภค อย่างน้อย 2-5 ปี
- หากมีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากลยุทธในการเข้าถึงลูกค้าใหม่
- อบรมเทคนิคการขายให้กับพนักงาน
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097742

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ประจำจังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ประจำจังหวัดอ่างทอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชลบุรี
ควบคุมทีมขายหน่วยรถประจำสาขา
ผลักดันยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด
ประชุมทีมขายเพื่อพัฒนาระบบการขาย
ทำรายงานประมาณการยอดการขายและยอดสั่งสินค้าส่งผู้บริหาร
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097396

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Sale ประจำ กทม.

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Sale ประจำ กทม.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
หาลูกค้า เพื่อเข้ามาใช้บริการใน HarborLand สาขาต่างๆ
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096406

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีเจ้าหนี้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีเจ้าหนี้

งานประจำ : เงินเดือน 15000บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15000บาทขึ้นไป ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096407

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีสินทรัพย์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีสินทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
สำรวจสินทรัพย์ในกลุ่มบริษัทฯ
ถ่ายภาพสินทรัพย์,นับสต็อคสินค้า
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096402

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
จดบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ผู้บริหาร
จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096450

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน 15000บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15000บาทขึ้นไป ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง
งานบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี